Stacje uzdatniania

Stacje uzdatniania 2018-06-12T09:52:37+00:00

Woda zasilająca obszar gminy Zator pochodzi z głównej Stacji Uzdatniania Wody (SUW), zlokalizowanej w Graboszycach. Obecnie w skład ujęcia wchodzą studnie zlokalizowane w Grodzisku. Proces uzdatniania jest oparty na wstępnym, intensywnym napowietrzaniu oraz filtracji na złożach piaskowych. W tym celu, na początku procesu woda jest podawana bezpośrednio na urządzenie napowietrzające. Następnie woda grawitacyjnie spływa do zbiornika wody w celu przetrzymania napowietrzonej wody i separacji wytrąconych w postaci osadu związków. Ze zbiornika woda jest podawana na filtry ciśnieniowe. Po filtracji woda zostaje zdezynfekowana i przetrzymana w zbiorniku wody po filtracji. Następnie zestaw hydroforowy podaje wodę na sieć po wcześniejszej dezynfekcji lampą UV.

Stacja Uzdatniania Wody w Zatorze stanowi punkt pomocniczy w sytuacjach kryzysowych, związanych z nagłym spadkiem ciśnienia w sieci i awariami na rurociągach. Ujęcie wody zlokalizowane jest w sąsiedztwie SUW Zator.