Wyniki badań

Wyniki badań 2018-06-12T12:00:26+00:00

Wyniki badań wody w sieci wodociągowej na terenie gminy Zator, przeprowadzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. oraz ocenę jakości i przydatności wody do spożycia przez ludzi zamieszczono poniżej.

Twardość wody w sieci wodociągowej na terenie gminy Zator na tle skali twardości ogólnej utrzymuje się na stopniu miękkim/ średnio twardym. Według norm polskich wartość dopuszczalna dla wody do spożycia powinna wynosić 60-500 mg/l CaCO3.