Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, iż w związku z pracami, dotyczących wymiany sieci w ul. Zdrojowej w Laskowej, w dniach 12 – 14 października 2020 roku w godzinach 7 – 16  wystąpią przerwy w dostawie wody lub spadek jej ciśnienia na obszarze całego sołectwa. Na terenie Laskowej zostaną zapewnione zastępcze punkty poboru wody w porozumieniu z Sołtysem.  Za wszelkie niedogodności przepraszamy!