Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z.o.o. w Zatorze przekazuje do publicznej wiadomości wykaz grobów, którym w 2021 roku wygasają umowy.

Umowy cmentarz 2021

Ponadto przedstawiamy zaktualizowany wykaz grobów, którym w 2020 roku wygasają umowy.

Umowy cmentarz 2020