Wyniki badań

Wyniki badań 2021-09-20T13:36:57+00:00

Wyniki badań wody w sieci wodociągowej na terenie gminy Zator, przeprowadzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. oraz ocenę jakości i przydatności wody do spożycia przez ludzi zamieszczono poniżej.