Aktualności

28 wrzesień 2022

Wymiana wodomierzy – Zator

2022-10-03T14:47:22+00:00 28 września 2022|Bieżące informacje|

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, iż na terenie Zatora od października 2022 r. prowadzona będzie akcja wymiany wodomierzy. W związku z tym, zgodnie z zapisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków, prosimy o [...]

9 wrzesień 2022

Zawiadomienie ws. Cmentarza Komunalnego

2022-09-09T11:28:57+00:00 9 września 2022|Bieżące informacje|

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zatorze informuje, że prowadzone są prace regulujące stan prawny grobów na Cmentarzu Komunalnym w Zatorze. Wszyscy zainteresowani utrzymaniem i przedłużeniem opłaty za miejsce (grób) na Cmentarzu, winni zgłosić się do 31.12.2022 r. w siedzibie ZGK Sp. [...]

3 sierpień 2022

Opracowanie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze na lata 2023-2025”

2022-08-03T08:01:45+00:00 3 sierpnia 2022|Inwestycje|

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze przystępuje do opracowania  „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze na lata 2023-2025”. W związku z tym prosimy o przedstawienie w terminie do 31 [...]

26 lipiec 2022

Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Królewiec

2022-08-03T07:52:46+00:00 26 lipca 2022|Inwestycje, Prace na sieci|

Na osiedlu Królewiec w Zatorze, przy ul. Księstwa Zatorskiego, trwają prace polegające na budowie sieci wodociągowej o długości około 325,0 m. Inwestycja pozwoli na zabezpieczenie dostępu do wody dla obszarów ujętych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej [...]

4 lipiec 2022

Prace na sieci – Smolice Lipowa

2022-07-05T10:41:44+00:00 4 lipca 2022|Prace na sieci|

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, iż w związku z pracami na sieci w dniu 6 lipca 2022 roku w godzinach 8 – 14 wystąpią przerwy w dostawie wody lub spadek jej ciśnienia w Smolicach- Lipowa. Za [...]

13 czerwiec 2022

W dniu 15.06.2022 r. kasa będzie nieczynna

2022-06-13T10:43:05+00:00 13 czerwca 2022|Bieżące informacje|

Informujemy, że kasa Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., zlokalizowana przy ulicy Rynek 2 w Zatorze, w dniu 15.06.2022 r. będzie nieczynna. Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem bankowym bądź za pośrednictwem innych dostępnych metod. Za wszelkie niedogodności przepraszamy!

20 kwiecień 2022

Prace serwisowe w dniu 21.04.2022 r.- kasa

2022-04-20T12:47:20+00:00 20 kwietnia 2022|Bieżące informacje|

W związku z planowanymi pracami serwisowymi w dniu 21.04.2022 r., w godzinach 9:00-13:00, mogą występować przerwy w funkcjonowaniu kasy Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przy ul. Rynek 2 w Zatorze. Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem bankowym bądź za pośrednictwem [...]

8 kwiecień 2022

Prace na sieci rejon ul. Stawowej

2022-04-11T08:01:21+00:00 8 kwietnia 2022|Prace na sieci|

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, iż w związku z pracami na sieci w dniu 12 kwietnia 2022 roku w godzinach 8 – 13 wystąpią przerwy w dostawie wody lub spadek jej ciśnienia w rejonie ul. Stawowej [...]

24 marzec 2022

Wymiana sieci wodociągowej w Zatorze

2022-03-30T15:00:13+00:00 24 marca 2022|Inwestycje|

W związku z pracami remontowymi nawierzchni ul. Cichej w Zatorze, prowadzone są roboty zmierzające do wymiany istniejącej sieci wodociągowej z PCV na nowy rurociąg PE-HD 100 DN 110x10,0 PN 16 wraz z przepięciem istniejących przyłączy do budynków. Łączna długość wymienianego [...]

17 marzec 2022

Ogłoszenie o zamówieniu- Dostawa fabrycznie nowego wielofunkcyjnego nośnika narzędzi komunalnych

2022-03-17T12:29:05+00:00 17 marca 2022|Inwestycje, Przetargi, Zamówienia publiczne|

    Szczegóły dotyczące zamówienia wraz z załącznikami dostępne są pod poniższymi adresami:       https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/73fdfa86-7f3a-4a37-81f6-5b6a972bed20 https://bip.malopolska.pl/zgkszowzatorze,a,2076104,ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-fabrycznie-nowego-wielofunkcyjnego-nosnika-narzedzi-komunalnych.html  

16 marzec 2022

Rozbudowa sieci wodociągowej w Zatorze

2022-03-17T14:02:28+00:00 16 marca 2022|Inwestycje|

Przy ul. Kolejowej oraz ul. Porozumień Sierpniowych w Zatorze prowadzona jest inwestycja wodociągowa, polegająca na budowie i częściowej przebudowie sieci. Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi ok. 240 m. Z uwagi na warunki terenowe, większość prac została wykonana metodą przewiertu sterowanego. [...]

8 marzec 2022

Prace na sieci ul. Kolejowa w Zatorze

2022-03-09T10:26:47+00:00 8 marca 2022|Prace na sieci|

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, iż w związku z pracami na sieci przy ul. Kolejowej w Zatorze, w dniu 10 marca 2022 roku w godzinach 8 – 13 wystąpią przerwy w dostawie wody lub spadek jej [...]

11 luty 2022

Utrudnienia ul. Sosnowa w Podolszu

2022-02-11T12:43:53+00:00 11 lutego 2022|Bieżące informacje|

W związku z pracami na sieci kanalizacyjnej w dniu 14.02.2022 r., w godzinach 8-15 mogą występować utrudnienia w przejeździe lub czasowe zamknięcie ul. Sosnowej w Podolszu- od skrzyżowania z ul. Długą przy transformatorze w kierunku ul. Widok. Za wszelkie niedogodności [...]

10 luty 2022

Awaria Podolsze

2022-02-10T09:13:24+00:00 10 lutego 2022|Prace na sieci|

W wyniku prac prowadzonych przez Wykonawców obwodnicy Podolsza, uszkodzeniu uległ odcinek sieci wodociągowej. Trwają prace, mające na celu usunięcie awarii. Za wszelkie niedogodności przepraszamy!

31 styczeń 2022

Utrudnienia ul. Słoneczna w Zatorze

2022-02-01T11:22:55+00:00 31 stycznia 2022|Bez kategorii|

W związku z czyszczeniem sieci kanalizacyjnej w dniu 02.02.2022 r., w godzinach 9-13 mogą występować utrudnienia w przejeździe przez ul. Słoneczną w Zatorze. Za wszelkie niedogodności przepraszamy!

30 grudzień 2021

Wymiana wodomierzy – Graboszyce

2021-12-30T09:32:51+00:00 30 grudnia 2021|Prace na sieci|

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, iż na terenie Graboszyc od dnia 03.01.2022 r. prowadzona będzie akcja wymiany wodomierzy. W związku z tym, zgodnie z zapisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków, prosimy o [...]

6 grudzień 2021

Wymiana wodomierzy – Zator

2021-12-06T08:52:15+00:00 6 grudnia 2021|Bieżące informacje|

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, iż na terenie Zatora od dnia 06.12.2021 r. prowadzona będzie akcja wymiany wodomierzy. Obejmie ona część ulic: T. Kościuszki Chrzanowska Jana Pawła II Kolejowa Młyńska Piastowska Polna Spadzista Wąska Armii Krajowej [...]

22 listopad 2021

Zabezpieczenie wodomierzy na okres zimowy

2021-12-06T08:41:59+00:00 22 listopada 2021|Bieżące informacje|

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze przypomina o prawidłowym zabezpieczeniu wodomierza głównego, przewodów oraz armatury przed zamarzaniem w okresie zimowym. W celu zapewnienia  prawidłowego działania instalacji i wodomierza, temperatura w pomieszczeniach, w których się znajdują, nie powinna spadać poniżej 4 stopni Celsjusza. W przeciwnym [...]

19 listopad 2021

Podłączanie budynków do wybudowanej kanalizacji sanitarnej w Grodzisku.

2021-11-19T14:14:21+00:00 19 listopada 2021|Bieżące informacje|

W związku z pytaniami mieszkańców dotyczącymi terminu przyłączania budynków do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w Grodzisku, uprzejmie informujemy, że do kanalizacji sanitarnej w Grodzisku, będzie można podłączyć budynki dopiero po uzyskaniu przez Gminę decyzji zezwalającej na użytkowanie tej kanalizacji. Po [...]

25 październik 2021

Strona cmentarza komunalnego w Zatorze uruchomiona!

2021-10-26T07:48:05+00:00 25 października 2021|Bieżące informacje|

Wiosną na cmentarzu komunalnym została wykonana inwentaryzacja. Efektem prac jest mapa i plany, sporządzane na podstawie danych z pomiaru geodezyjnego. Ponadto przeprowadzono spis z natury wszystkich osób pochowanych, stworzono system administracji oraz zbudowano stronę internetową cmentarza. Na stronie znajduje się Interaktywny Plan Cmentarza, na którym można [...]

22 październik 2021

Prace na sieci ul. Słowackiego w dniu 27.10.2021 r.

2021-10-25T14:20:24+00:00 22 października 2021|Prace na sieci|

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, iż w związku z pracami na odcinku sieci w rejonie ul. Kopernika, ul. Oświęcimskiej oraz ul. Słowackiego mogą wystąpić przerwy w dostawie wody lub spadek jej ciśnienia w dniu 27 października [...]

18 październik 2021

Sprzedaż pomp

2021-11-19T14:11:34+00:00 18 października 2021|Bieżące informacje|

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze zaprasza do składania ofert na zakup:   LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CENA (brutto) SZCZEGÓŁOWA OFERTA* 1 GRUNDFOS NB 50-250 230 nr 0D341 1BEH 00427-2403 2.03 2 300 zł GRUNDFOS NB 50-250 230 2 KZMEP SGM [...]

13 październik 2021

Awaria- os. Podlipki

2021-10-13T11:03:47+00:00 13 października 2021|Prace na sieci|

W wyniku prac prowadzonych przez wykonawców robót przy sklepie Biedronka, uszkodzeniu uległ odcinek sieci wodociągowej. Trwają prace, mające na celu usunięcie awarii. W związku z tym mogą nastąpić przerwy w dostawie wody lub spadek jej ciśnienia w rejonie ul. Kopernika [...]

16 sierpień 2021

Wakacje ze spisem

2021-08-16T10:13:32+00:00 16 sierpnia 2021|Bieżące informacje|

Urząd Statystyczny w Krakowie ogłasza konkurs dla użytkowników platformy Facebook obserwujących profil Urzędu Statystycznego w Krakowie pt. „Wakacje ze spisem”. Głównym celem konkursu jest promocja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wśród osób obserwujących oficjalny profil Urzędu Statystycznego na [...]

21 lipiec 2021

Kolejna inwestycja zrealizowana!

2021-07-21T14:10:02+00:00 21 lipca 2021|Inwestycje|

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Zatorze nr  XVIII/116/20 z dnia 28 stycznia 2020 r., Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zrealizował kolejną inwestycję z "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2020-2022". Wymieniono przestarzały agregat prądotwórczy, zlokalizowany [...]

12 maj 2021

Inwentaryzacja na Cmentarzu Komunalnym

2021-05-12T11:02:58+00:00 12 maja 2021|Bieżące informacje|

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że od 24.05.2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Zatorze, zostanie przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja i dokumentacja każdego grobu, która pomoże w ewidencji miejsc grzebalnych. Jednym z etapów prac będzie fotografowanie grobów. W związku z [...]

2 kwiecień 2021

Prace na sieci- ul. Zielona 08.04.2021 r.

2021-04-06T07:31:07+00:00 2 kwietnia 2021|Prace na sieci|

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, iż w związku z pracami na odcinku sieci w ul. Zielonej w Podolszu mogą wystąpić przerwy w dostawie wody lub spadek jej ciśnienia w dniu 8 kwietnia 2021 roku, w godzinach [...]

31 marzec 2021

Sprzedaż stałych zbiorników ciśnieniowych – hydrofory

2021-05-05T11:15:44+00:00 31 marca 2021|Bieżące informacje|

  ZAPROSZENIE  Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze zaprasza do zakupu:   LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CENA MINIMALNA (brutto) SZCZEGÓŁOWA OFERTA* 1 Stały zbiornik ciśnieniowy                 (hydrofor) PROWODROL – Sulechów WDH4M 3200zł  Hydrofory 2 Stały zbiornik ciśnieniowy                 (hydrofor) PROWODROL – Sulechów [...]

23 marzec 2021

Jak podłączyć wodę i kanalizację do budynku?

2021-03-23T14:20:35+00:00 23 marca 2021|Bieżące informacje|

KROK 1 – WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI Podstawowym i niezbędnym elementem jest uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. W przypadku sieci wodociągowej wniosek należy skierować do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., natomiast do sieci kanalizacyjnej do Urzędu Miejskiego w [...]

19 marzec 2021

Modernizacja przepompowni ścieków w Palczowicach oraz Laskowej

2021-03-22T08:35:11+00:00 19 marca 2021|Bieżące informacje, Inwestycje|

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim w Zatorze wykonał w marcu modernizację kolejnych dwóch przepompowni ścieków, zlokalizowanych w Palczowicach oraz Laskowej. Podczas prac dokonano kompleksowej wymiany: pomp ściekowych, orurowania wewnętrznego, prowadnic i armatury oraz szafki [...]

3 marzec 2021

Ocena jakości wody za 2020 rok

2021-03-04T09:38:57+00:00 3 marca 2021|Bieżące informacje|

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu, po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody do spożycia przez ludzi, dokonał oceny jakości wody. W badanym zakresie wodociąg publiczny w Zatorze ocenia się jako dobry oraz stwierdza się na terenie [...]

2 luty 2021

Wymiana wodomierzy – Laskowa

2021-02-03T07:15:43+00:00 2 lutego 2021|Bieżące informacje|

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, iż na terenie Laskowej od dnia 03.02.2021 r. prowadzona będzie akcja wymiany wodomierzy. W związku z tym, zgodnie z zapisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków, prosimy o [...]

28 grudzień 2020

Uwaga na oszustów!

2020-12-28T15:08:37+00:00 28 grudnia 2020|Bieżące informacje|

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie zgłoszeniami o fałszywych wiadomościach informujemy, że nie wysyłamy smsów ani maili z prośbą o dokonanie płatności. Tego rodzaju wiadomości, zawierające linki bądź numery kont bankowych są działaniem cyberoszustów, mającym na celu wyłudzenie [...]

23 grudzień 2020

Kolejny etap modernizacji pompowni ścieków

2020-12-23T12:23:42+00:00 23 grudnia 2020|Inwestycje|

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim w Zatorze wykonał w grudniu  modernizację kolejnych dwóch przepompowni ścieków, zlokalizowanych w Rudzach oraz Trzebieńczycach. Podczas prac dokonano kompleksowej wymiany: pomp ściekowych, orurowania wewnętrznego, prowadnic i armatury oraz szafki [...]

2 grudzień 2020

Wykaz wygasających umów na cmentarzu

2020-12-02T10:32:16+00:00 2 grudnia 2020|Bez kategorii|

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z.o.o. w Zatorze przekazuje do publicznej wiadomości wykaz grobów, którym w 2021 roku wygasają umowy. Umowy cmentarz 2021 Ponadto przedstawiamy zaktualizowany wykaz grobów, którym w 2020 roku wygasają umowy. Umowy cmentarz 2020

5 listopad 2020

Zabezpieczenie wodomierzy na okres zimowy

2020-11-05T13:27:38+00:00 5 listopada 2020|Bieżące informacje|

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze przypomina o prawidłowym zabezpieczeniu wodomierza głównego, przewodów oraz armatury przed zamarzaniem w okresie zimowym. W celu zapewnienia  prawidłowego działania instalacji i wodomierza, temperatura w pomieszczeniach, w których się znajdują, nie powinna spadać poniżej 4 stopni Celsjusza. W przeciwnym [...]

2 listopad 2020

Podawanie stanów wodomierzy

2020-11-05T14:53:25+00:00 2 listopada 2020|Bieżące informacje|

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zmianami w funkcjonowaniu spółki,  Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. uprzejmie prosi odbiorców z ŁOWICZEK - do 10.11.2020 GRABOSZYC - do 13.11.2020 OSIEDLA BUGAJ - do 17.11.2020 SMOLIC - do 19.11.2020 GRODZISKA [...]

2 listopad 2020

Zamknięcie punktu kasowego ZGK sp. z o.o.

2020-11-02T11:29:22+00:00 2 listopada 2020|Bieżące informacje|

Z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz w trosce o naszych Klientów i Pracowników, od dnia 03.11.2020 r. zamykamy punkt kasowy przy ul. Rynek 2 w Zatorze do odwołania. Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem bankowym bądź za pośrednictwem [...]

30 październik 2020

W dniach 31.10-2.11 cmentarz będzie zamknięty!

2020-10-30T17:27:17+00:00 30 października 2020|Bieżące informacje|

Zgodnie z informacją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z dnia 30.10.2020 r., wprowadzającą obostrzenia w związku z pandemią zawiadamiamy, że cmentarz komunalny w Zatorze w dniach 31.10-2.11.2020 r. będzie zamknięty. Za wszelkie niedogodności przepraszamy!  

21 październik 2020

Nabór na stanowisko Główna Księgowa

2020-10-21T13:52:10+00:00 21 października 2020|Bieżące informacje|

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ZATORZE ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: GŁÓWNA KSIĘGOWA Obowiązki osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą polegały na obsłudze księgowej,  prowadzonej w spółce komunalnej, działającej zwłaszcza w obszarze dotyczącym produkcji wody oraz systemów [...]

12 październik 2020

Funkcjonowanie ZGK sp. z o.o.

2020-10-12T14:12:26+00:00 12 października 2020|Bieżące informacje|

Z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy o ograniczenie wizyt w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. do niezbędnego i koniecznego minimum. W celu załatwienia spraw rekomendujemy kontakt telefoniczny: księgowość/rozliczenia/kadry/cmentarz: 33 84 12 896, dział techniczny: 33 84 12 [...]

12 październik 2020

Nabór na stanowisko Asystenta ds. księgowości

2020-10-21T08:20:53+00:00 12 października 2020|Bieżące informacje|

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ZATORZE ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI   Obowiązki osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą polegały na obsłudze księgowej,  prowadzonej w spółce komunalnej, działającej zwłaszcza w obszarze dotyczącym produkcji wody [...]

9 październik 2020

Laskowa – przerwy w dostawie wody

2020-10-09T12:26:17+00:00 9 października 2020|Prace na sieci|

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, iż w związku z pracami, dotyczących wymiany sieci w ul. Zdrojowej w Laskowej, w dniach 12 - 14 października 2020 roku w godzinach 7 - 16  wystąpią przerwy w dostawie wody [...]

1 październik 2020

Prace na sieci- Laskowa

2020-10-02T07:28:39+00:00 1 października 2020|Prace na sieci|

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, iż w związku z rozpoczęciem prac, dotyczących wymiany sieci w ul. Zdrojowej w Laskowej, od dnia 5 października 2020 roku mogą wystąpić przerwy w dostawie wody lub spadek jej ciśnienia na [...]

1 październik 2020

Nowy formularz wniosku

2020-10-01T10:02:47+00:00 1 października 2020|Bieżące informacje|

W związku ze zmianą przepisów, dotyczących wydawania technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, nastąpiła modyfikacja wzoru wniosku. Aktualny wzór formularza znajduje się w zakładce Strefa Klienta -> Dokumenty wod-kan. Prosimy o składanie wniosków na aktualnym wzorze formularza.

27 lipiec 2020

Prace na sieci- ul. Kwiatowa 29.07.2020 r.

2020-07-27T09:29:15+00:00 27 lipca 2020|Prace na sieci|

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, iż w związku z pracami na odcinku sieci w ul. Kwiatowej w Zatorze mogą wystąpić przerwy w dostawie wody lub spadek jej ciśnienia w dniu 29 lipca 2020 roku, w godzinach [...]

23 lipiec 2020

Prace na sieci – Podolsze 24.07.2020 r.

2020-07-23T14:11:27+00:00 23 lipca 2020|Prace na sieci|

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, iż w związku z pracami na odcinku sieci w Podolszu mogą wystąpić przerwy w dostawie wody lub spadek jej ciśnienia w dniu 24 lipca 2020 roku, w godzinach od 8 do [...]

6 maj 2020

Otwarcie kasy od 11.05.2020 r.

2020-05-06T13:47:37+00:00 6 maja 2020|Bieżące informacje|

Informujemy, że kasa Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., zlokalizowana przy ulicy Rynek 2 w Zatorze, zostaje otwarta dla Klientów od dnia 11.05.2020 roku. Z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy o ograniczenie wizyt do niezbędnego i koniecznego minimum [...]

4 maj 2020

Zgłaszanie stanów wodomierzy – Bugaj, Smolice, Grodzisko

2020-05-04T11:27:07+00:00 4 maja 2020|Bieżące informacje|

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zmianami w funkcjonowaniu spółki,  Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. uprzejmie prosi odbiorców z: osiedla Bugaj (ulice: Bugajska, Kwiatowa, Reymonta, Centralna, Diamentowa, Kopernika, Stawowa, Górnicza, Malinowa, Brzozowa, Wyspiańskiego, Chopina, Graniczna) Smolic Grodziska [...]

21 kwiecień 2020

Apelujemy – #NieŚmiećWSieć

2020-04-21T13:41:05+00:00 21 kwietnia 2020|Bieżące informacje|

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie oraz Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze apeluje! Nie wyrzucajmy chusteczek nawilżanych ani innych odpadów do toalety. Problem zanieczyszczenia sieci kanalizacyjnej istnieje od dawna. Do kanalizacji wrzucamy setki ton odpadów rocznie. W związku z [...]

20 kwiecień 2020

Wytyczne obowiązujące na cmentarzu od 20.04.2020 r.

2020-04-21T13:39:04+00:00 20 kwietnia 2020|Bez kategorii|

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. apeluje do wszystkich odwiedzających Cmentarz Komunalny w Zatorze o bezwzględnie stosowanie się do ograniczeń wynikających z wprowadzenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz ograniczeń w poruszaniu się. Zgodnie z rozporządzeniem od dnia 20 [...]

16 kwiecień 2020

Zgłaszanie stanów wodomierzy – Podolsze

2020-04-16T09:32:02+00:00 16 kwietnia 2020|Bez kategorii|

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zmianami w funkcjonowaniu spółki,  Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. uprzejmie prosi odbiorców z Podolsza (Wieś, Podjarki, Przedewsie) o telefoniczne zgłaszanie stanów wodomierzy do dnia 28.04.2020 roku pod numerem telefonu 33 84 [...]

10 kwiecień 2020

Apel Burmistrza ws. cmentarza

2020-04-10T10:24:44+00:00 10 kwietnia 2020|Bieżące informacje|

Informujemy, że cmentarz komunalny w Zatorze na czas Świąt Wielkanocnych pozostaje otwarty. Odwiedzający cmentarz winni przestrzegać wszystkich obostrzeń wprowadzonych przez rząd w związku z epidemią koronawirusa, przede wszystkim w zakresie ilości osób oraz odległości pomiędzy nimi. Apelujemy  o zachowanie bezpieczeństwa [...]

27 marzec 2020

Informacja dot. cmentarza komunalnego

2020-03-27T14:04:07+00:00 27 marca 2020|Bieżące informacje|

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. apeluje do wszystkich odwiedzających Cmentarz Komunalny w Zatorze o bezwzględnie stosowanie się do ograniczeń związanych z zakazem zgromadzeń podczas ceremonii pogrzebowych, wynikających z wprowadzenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz ograniczeń w poruszaniu [...]

24 marzec 2020

Cmentarz komunalny – informacja

2020-03-24T08:43:36+00:00 24 marca 2020|Bieżące informacje|

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. apeluje do wszystkich odwiedzających Cmentarz Komunalny w Zatorze o ograniczenie wejść, tak aby liczba zgromadzonych nie przekraczała 50 osób. Powyższe ograniczenia wynikają z § 5 ust. 1 w zw. z § 6 ust. 1 [...]

17 marzec 2020

Zgłaszanie stanów wodomierzy – Królewiec i Rudze

2020-03-25T12:04:48+00:00 17 marca 2020|Bieżące informacje|

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zmianami w funkcjonowaniu spółki,  Zakład Gospodarki Komuanlnej sp. z o.o. uprzejmie prosi odbiorców z osiedla Królewiec oraz z  Rudz o telefoniczne zgłaszanie stanów wodomierzy do dnia 27.03.2020 roku pod numerem telefonu 33 [...]

16 marzec 2020

Ograniczenia w funkcjonowaniu ZGK sp. z o.o.

2020-03-25T12:06:25+00:00 16 marca 2020|Bieżące informacje|

W związku z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz w trosce o Klientów i Pracowników, na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze wprowadzono działania zapobiegawcze, które mają na celu ograniczenie ryzyka zakażenia, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Głównej [...]

29 styczeń 2020

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zatorze

2020-03-03T07:34:08+00:00 29 stycznia 2020|Bieżące informacje, Inwestycje, Zamówienia publiczne|

  W dniu 31.12.2019 roku Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze zakończył realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – 5 Oś Priorytetowa Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – [...]

18 grudzień 2019

Praca kasy w dniach 20, 24 i 31 grudnia 2019 r.

2019-12-30T08:28:45+00:00 18 grudnia 2019|Bieżące informacje|

Informujemy, że kasa Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., zlokalizowana przy ulicy Rynek 2 w Zatorze, w dniu 20.12.2019 r. będzie czynna do godziny 12, 24.12.2019 r. będzie nieczynna, natomiast 31.12.2019 r. będzie czynna do godziny 10:30. Za wszelkie niedogodności [...]

18 grudzień 2019

Informacja w sprawie tzw. „Białej Listy”

2019-12-18T09:51:25+00:00 18 grudnia 2019|Bieżące informacje|

Podmioty – podatnicy VAT oraz Odbiorcy wody i kanalizacji Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Zatorze informuje, że rachunki płatności masowych, na które należy regulować należności za wodę i ścieki znajdują się na tzw. „Białej Liście„, o której mowa [...]

5 grudzień 2019

Oferta pracy – INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH

2019-12-05T12:20:01+00:00 5 grudnia 2019|Bieżące informacje|

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ZATORZE ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:   INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH   Obowiązki osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą polegały na obsłudze technicznej w obszarze dotyczącym produkcji wody oraz systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. [...]

19 wrzesień 2019

Informacja o wyborze ofert – Dostawa wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Zatorze

2019-09-19T14:03:06+00:00 19 września 2019|Inwestycje, Przetargi, Zamówienia publiczne|

Zator, dnia 19.09.2019 r.   INFORMACJA O WYBORZE OFERT dotyczy: zapytania ofertowego nr ZGK/ZS/I/2019 na dostawę wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Zatorze   Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie otwartego zapytania [...]

3 wrzesień 2019

Informacja z otwarcia ofert- Dostawa wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Zatorze

2019-09-03T15:04:16+00:00 3 września 2019|Inwestycje, Przetargi, Zamówienia publiczne|

Zator, dn. 03.09.2019 r. INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert, złożonych w postępowaniu nr ZGK/ZS/1/2019 dotyczącym realizacji projektu pn.  „Dostawa wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Zatorze”   Otwarcie ofert odbyło się w dniu 3 września 2019 [...]

19 sierpień 2019

Aktualizacja 30.08.2019 r. Zapytanie ofertowe – Dostawa wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Zatorze

2019-09-19T14:06:50+00:00 19 sierpnia 2019|Inwestycje, Przetargi, Zamówienia publiczne|

  ZGK/ZS/1/2019                                                                                                           Zator, dnia 14.08.2019 r. OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia  „Dostawa wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Zatorze”   Zamówienie prowadzone jest [...]

19 lipiec 2019

Prace na sieci – Trzebieńczyce

2019-07-19T08:02:19+00:00 19 lipca 2019|Prace na sieci|

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, iż w związku z pracami na odcinku sieci w Trzebieńczycach mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody lub spadek jej ciśnienia w dniu 24 lipca 2019 roku, w godzinach od 8 [...]