Struktura spółki

Struktura spółki 2021-11-26T07:07:46+00:00

Zarząd:

  • Łukasz Porębski – Prezes Zarządu

Dział Techniczny:

  • Władysław Bulek – Mistrz, zaopatrzenie i magazyn
  • Karolina Rapacz – Inspektor ds. technicznych
  • Zbigniew Korpała – Inspektor ds. technicznych

Dział Kadrowo – Księgowy:

  • Iwona Jasińska– Główny księgowy
  • Maria Potocka-Palka – Inspektor ds. kadr i płac

Dział Rozliczeń – Kasa:

  • Renata Żmuda – Inspektor ds. rozliczeń
  • Anna Zaremba – Inspektor ds. rozliczeń/kasy

Dariusz Majkut – Odczytywacz wodomierzy