Struktura spółki

Struktura spółki 2021-04-28T12:37:13+00:00

Zarząd:

  • Łukasz Porębski – Prezes Zarządu

Dział Techniczny:

  • Władysław Bulek – Mistrz, zaopatrzenie i magazyn
  • Karolina Rapacz – Inspektor ds. technicznych
  • Zbigniew Korpała – Inspektor ds. technicznych

Dział Kadrowo – Księgowy:

  • Iwona Jasińska– Główny księgowy
  • Maria Potocka-Palka – Inspektor ds. kadr i płac

Dział Rozliczeń – Kasa:

  • Renata Żmuda – Inspektor ds. kasy
  • Małgorzata Kościelnik – Inspektor ds. rozliczeń

Dariusz Majkut – Odczytywacz wodomierzy