Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe 2018-06-04T09:29:34+00:00

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze świadczy następujące usługi dodatkowe:

  • wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną z przydomowych zbiorników bezodpływowych,
  • ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji,
  • inspekcja wideo kanalizacji,
  • koszenie traw kosiarką bijakową,
  • usługa koparko-ładowarką,
  • usługa walcem,
  • usługa odśnieżenia oraz posypywania.

Zlecenia wykonania usługi można dokonać pod numerami telefonów działu technicznego (ul. Zamkowa 4, 32-640 Zator): 33 84 12 228, 33 84 12 151. Usługi realizowane są w miarę możliwości technicznych na bieżąco.