Dane spółki

Dane spółki 2022-03-17T14:06:08+00:00

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.

32-640 ZATOR, UL. ZAMKOWA 4 (dawniej Wałowa 1)

tel. 33 841 22 28, 33 841 21 51

fax. 33 841 12 00

Strona internetowa: www.zgk-zator.pl

e-mail: sekretariat@zgk-zator.pl

NIP 549 24 33 982

REGON 122583091

KRS 0000426273

Dział techniczny ul. Zamkowa 4, 32-640 Zator

tel. 33 841 22 28, 33 841 21 51

Biuro Obsługi Klienta (Dział kadrowo-księgowy oraz kasa) ul. Rynek 2, 32-640 Zator

tel. 33 841 28 96, 33 844 04 71

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, udzielone decyzją nr DZ.7002.4.2012 z dnia 3 sierpnia 2012 roku przez Burmistrza Zatora. Obszarem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. objętym niniejszym zezwoleniem jest teren całej gminy Zator. Zgodnie z ww. zezwoleniem przedmiot działania spółki stanowi:

  • Działalność polegającą na ujmowaniu i dostarczaniu wody – Spółka odpowiedzialna jest za zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody zdatnej do spożycia. Proces przebiega od momentu ujęcia wody surowej ze studni, poprzez jej uzdatnianie po doprowadzenie bezpośrednio do mieszkańców oraz przedsiębiorców gminy Zator. Spółka w ramach możliwości finansowych oraz zgłaszanego zapotrzebowania dokonuje rozbudowy oraz modernizacji sieci wodociągowej, dba o sieciowe zbiorniki wyrównawcze oraz studnie na ujęciach. Ponadto pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. wykonują przyłącza wodociągowe, dokonują uzgodnień dokumentacji technicznej oraz na bieżąco dbają o urządzenia do poboru oraz uzdatniania wody.,
  • Działalność polegającą na odprowadzeniu ścieków – Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., odpowiedzialny jest za bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej. Sieci kanalizacyjne, wybudowane przez gminę Zator, oddawane są sukcesywnie w posiadanie spółce z datą protokołów odbioru prac. Gmina Zator charakteryzuje się znacznymi deniwelacjami terenu, w związku z tym na sieci zamontowano przepompownie ścieków, które są nadzorowane i kontrolowane przez pracowników Spółki.

Ponadto spółka prowadzi działalność w zakresie usług komunalnych.