W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zmianami w funkcjonowaniu spółki,  Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. uprzejmie prosi odbiorców z osiedla Królewiec, Rudz oraz Trzebieńczyc o telefoniczne zgłaszanie stanów wodomierzy do dnia 25.05.2020 roku pod numerem telefonu 33 84 12 896 lub 33 844 04 71. W razie nie podania stanu wodomierza, faktury zostaną wystawione na podstawie szacunkowego zużycia wody z ostatnich 3 okresów obrachunkowych. Wystawione faktury zostaną dostarczone w formie papierowej do Państwa skrzynek pocztowych. Z góry dziękujemy za pomoc!