Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że od 24.05.2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Zatorze, zostanie przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja i dokumentacja każdego grobu, która pomoże w ewidencji miejsc grzebalnych. Jednym z etapów prac będzie fotografowanie grobów. W związku z tym uprzejmie prosimy o uporządkowanie nagrobków. Efekt prac inwentaryzacyjnych pojawi się w tym roku na stronie internetowej.