Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie oraz Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze apeluje!

Nie wyrzucajmy chusteczek nawilżanych ani innych odpadów do toalety.

Problem zanieczyszczenia sieci kanalizacyjnej istnieje od dawna. Do kanalizacji wrzucamy setki ton odpadów rocznie.

W związku z izolacją i pandemią COVID-19 w ciągu ostatnich tygodni problem ten poważnie się nasilił. Ilość chusteczek nawilżanych, jednorazowych rękawiczek i innych odpadów wrzucanych do toalety z̲n̲a̲c̲z̲n̲i̲e̲ wzrosła.

PAMIĘTAJMY – Śmieci w sieci powodują zatory i są przyczyną awarii. Chusteczki nawilżane, rękawiczki jednorazowe i inne odpady notorycznie zapychają sieć i uszkadzają pompy w przepompowniach ścieków. Zatory i inne awarie powodują zagrożenia w ciągłości obioru ścieków. Bieżące naprawy generują ogromne koszty, które wpływają na wysokość opłat.

Dbajmy o nasze bezpieczeństwo i nie wrzucajmy śmieci do toalety!!!

źródło: https://pl-pl.facebook.com/IzbaGospodarczaWodociagiPolskie/