Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. apeluje do wszystkich odwiedzających Cmentarz Komunalny w Zatorze o ograniczenie wejść, tak aby liczba zgromadzonych nie przekraczała 50 osób. Powyższe ograniczenia wynikają z § 5 ust. 1 w zw. z § 6 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) wydanego zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a podyktowane są potrzebą minimalizowania zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-Cov-2.

W tej trudnej dla wszystkich sytuacji – prosimy o bezwzględne stosowanie się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.