W styczniu 2024 r. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie zadania z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z „Programu dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej”. Dzięki realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zakup masztu oświetleniowego” polepszeniu ulegnie średnie natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy na zewnątrz. Działania inwestycyjne będą polegały na zakupie nowoczesnego hydraulicznego masztu oświetleniowego, wyposażonego w lampy LED, przystosowanego do transportu drogowego. Pozwoli on na usprawnienie prac oraz poszerzenie i zintensyfikowanie oświetlenia obszaru robót, a to bezpośrednio przełoży się na szybsze usunięcie awarii występujących w porze nocnej. W ramach działań doradczych, potwierdzających stopień poprawy warunków pracy, zostaną ponownie opracowane oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 74.200,00 zł, z czego przyznane dofinansowanie: 59.360,00 zł.