Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. apeluje do wszystkich odwiedzających Cmentarz Komunalny w Zatorze o bezwzględnie stosowanie się do ograniczeń związanych z zakazem zgromadzeń podczas ceremonii pogrzebowych, wynikających z wprowadzenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz ograniczeń w poruszaniu się.

Informujemy, że w uroczystościach pogrzebowych uczestniczyć może maksymalnie 5 osób, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów, przewidujących wyżej wymienione ograniczenia, spoczywa na organizatorach pogrzebu.

W tej trudnej dla wszystkich sytuacji – prosimy o bezwzględne stosowanie się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.