Podmioty – podatnicy VAT oraz Odbiorcy wody i kanalizacji

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Zatorze informuje, że rachunki płatności masowych, na które należy regulować należności za wodę i ścieki znajdują się na tzw. „Białej Liście„, o której mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług.

Rachunki przypisane do podmiotu gospodarczego – podatnika podatku VAT można wyszukać poprzez wpisanie całego rachunku bankowego w wyszukiwarce Ministerstwa Finansów.