Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody do spożycia przez ludzi dokonał oceny jakości wody. W badanym zakresie wodociąg publiczny w Zatorze ocenia się jako dobry oraz stwierdza się na terenie miasta i gminy Zator w 2018 roku przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Szczegóły dostępne w zakładce Jakość wody – Wyniki badań