Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu, po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody do spożycia przez ludzi, dokonał oceny jakości wody. W badanym zakresie wodociąg publiczny w Zatorze ocenia się jako dobry oraz stwierdza się na terenie miasta i gminy Zator w 2022 roku, przydatność wody do spożycia przez ludzi.

 

Aktualne i archiwalne sprawozdania z badań są dostępne w zakładce Jakość wodyWyniki badań