W związku z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz w trosce o Klientów i Pracowników, na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze wprowadzono działania zapobiegawcze, które mają na celu ograniczenie ryzyka zakażenia, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Głównej Inspekcji Sanitarnej oraz Ministerstwa Zdrowia. Wdrożono następujące zasady funkcjonowania:

 • zamknięcie punktu kasowego przy ul. Rynek 2 w Zatorze,
 • ograniczenie przyjmowanie Klientów w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Rynek 2 oraz przy ul. Zamkowej 4, do niezbędnego i koniecznego minimum,
 • ograniczenie bądź wstrzymanie planowych prac prowadzonych na sieci
  z zastrzeżeniem przeciwdziałania skutkom awarii i uszkodzeń sieci oraz przyłączy,
 • ograniczenie odczytów wodomierzy,
 • wszelkie uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz wydawanie warunków odbywać się będzie w miarę możliwości drogą mailową,
 • wszelkie niezbędne informacje będą udzielane telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bądź poprzez stronę internetową,
 • należy stosować się do aktualnych komunikatów i wytycznych służb sanitarnych.

W celu załatwienia spraw rekomendujemy kontakt telefoniczny:

 • księgowość/rozliczenia/kadry/cmentarz: 33 84 12 896,
 • dział techniczny: 33 84 12 228, 33 84 12 151,

bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

 • formularz kontaktowy na stronie: www.zgk-zator.pl,
 • mailowy: sekretariat@zgk-zator.pl.

Jak wynika z dostępnej literatury naukowej, koronawirusy charakteryzują się niską odpornością na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody takie jak chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru. Wirusy te, podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, usuwane są z wody w procesie m.in. filtracji na filtrach piaskowych, piaskowo-antracytowych i (lub) węglowych. Takie procesy jednostkowe są stosowane na wszystkich stacjach uzdatniania wody w gminie Zator, a w szczególności procesy dezynfekcji wody (promieniowanie UV i podchloryn sodu). Woda dostarczana mieszkańcom gminy Zator spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W załącznikach znajdują się przydatne opracowania i materiały:

Jak zapobiegać zakażeniu

Kontakt sanepid

Postępowanie w przypadku zakażenia

Opracowanie WHO

 

Za wszelkie niedogodności przepraszamy!