W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zmianami w funkcjonowaniu spółki,  Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. uprzejmie prosi odbiorców z

ŁOWICZEK – do 10.11.2020

GRABOSZYC – do 13.11.2020

OSIEDLA BUGAJ – do 17.11.2020

SMOLIC – do 19.11.2020

GRODZISKA – do 23.11.2020

TRZEBIEŃCZYC – do 23.11.2020

RUDZ – do 24.11.2020

OSIEDLA KRÓLEWIEC – do 24.11.2020

o telefoniczne zgłaszanie stanów wodomierzy pod numerem telefonu 33 84 12 896 lub 33 844 04 71. W razie nie podania stanu wodomierza, faktury zostaną wystawione na podstawie szacunkowego zużycia wody. Wystawione faktury zostaną dostarczone w formie papierowej do Państwa skrzynek pocztowych. Z góry dziękujemy za pomoc!