Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze uprzejmie informuje swoich Klientów, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – organ regulacyjny decyzją nr KR.RET.070.194.2018, z dnia 26 kwietnia 2018 r., ogłoszoną w dniu 21.05.2018 r. – zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zator. Taryfa wchodzi w życie w dniu 29.05.2018 roku. Decyzja nr KR.RET.070.194.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. wraz z załącznikiem dostępna w zakładce Strefa klienta – Taryfy i cennik.

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
1 Grupa 1 – Wszyscy odbiorcy cena w zł za 1 m3dostarczonej wody 3,40 zł 3,40 zł 3,40 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./dwumiesięczny okres rozliczeniowy 4,35 zł 4,41 zł 4,47 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./jednomiesięczny okres rozliczeniowy 3,52 zł 3,57 zł 3,62 zł
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
1 Grupa 1 – Wszyscy odbiorcy cena w zł za 1 m3odprowadzonych ścieków 5,85 zł 6,15 zł 6,15 zł