Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. uprzejmie informuje, że od dnia 01.07.2024 r. wydaje warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej (nie dotyczy kanalizacji deszczowej). W związku z powyższym wnioski o wydanie warunków należy składać bezpośrednio do ZGK sp. z o. o., ul. Zamkowa 4, 32-640 Zator.

Informacje jak podłączyć wodę i kanalizację do budynku opisano w 5 prostych krokach w zakładce Procedury.

Warunki dotyczące przyłączenia do sieci kanalizacji opadowej nadal wydaje Urząd Miejski w Zatorze.