Wymiana wodomierzy – Laskowa

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, iż na terenie Laskowej od dnia 03.02.2021 r. prowadzona będzie akcja wymiany wodomierzy. W związku z tym, zgodnie z zapisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków, prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierza.

2021-02-03T07:15:43+00:00 2 lutego 2021|Bieżące informacje|