Wymiana wodomierzy – Podolsze

  • prace

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, iż na terenie Podolsza od dnia 01.02.2019 r. prowadzona będzie akcja wymiany wodomierzy. W związku z tym, zgodnie z zapisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków, prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierza.

2019-01-29T08:02:23+00:00 29 stycznia 2019|Bieżące informacje|