Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, iż na terenie Zatora od dnia 06.12.2021 r. prowadzona będzie akcja wymiany wodomierzy. Obejmie ona część ulic:

 • T. Kościuszki
 • Chrzanowska
 • Jana Pawła II
 • Kolejowa
 • Młyńska
 • Piastowska
 • Polna
 • Spadzista
 • Wąska
 • Armii Krajowej
 • Sikorskiego
 • Wadowicka
 • Parkowa
 • Słoneczna
 • Żwirki i Wigury

W związku z tym, zgodnie z zapisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków, prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierza bądź o kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu wymiany pod numerem telefonu 33 84 12 228 lub 33 84 12 151.