Z głębokim żalem i wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Antoniego Wanata

wieloletniego Kierownika Komunalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zatorze, Oczyszczalni w Podolszu oraz Dyrektora Technicznego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Pozostanie On na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie oraz bliskim składamy wyraz współczucia w imieniu Zarządu spółki oraz Pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze.

Msza pogrzebowa odbędzie się w dniu 23.12.2021 r., o godzinie 12:00 w Kościele Parafialnym w Zatorze.