Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze przypomina o prawidłowym zabezpieczeniu wodomierza głównego, przewodów oraz armatury przed zamarzaniem w okresie zimowym. W celu zapewnienia  prawidłowego działania instalacji i wodomierza, temperatura w pomieszczeniach, w których się znajdują, nie powinna spadać poniżej 4 stopni Celsjusza. W przeciwnym razie pomieszczenie należy dogrzewać, bądź  odpowiednio zabezpieczyć wodomierz i instalację stosując izolację cieplną. Licznik można osłonić styropianem, matą izolacyjną lub wełną mineralną, a w przypadku rur skuteczne będą pianki termoizolacyjne. Ponadto odbiorcy, po stronie których leży utrzymanie we właściwym stanie technicznym pomieszczenia, gdzie  zainstalowany jest wodomierz główny, powinni w szczególności zwrócić uwagę na zapewnienie warunków uniemożliwiającym jego  zamarznięcie, uszkodzenie oraz dostęp osób niepowołanych. Pamiętajmy również o elementach instalacji wykorzystywanych jedynie w miesiącach letnich (np. do podlewania ogrodu). Należy je odwodnić oraz zamknąć zawory odcinające. Z kolei studzienki wodomierzowe powinny być wyczyszczone, opróżnione z wody, a ponadto należy zwrócić uwagę, czy ich pokrywy nie są uszkodzone. Brak prawidłowego zabezpieczenia może spowodować, że woda znajdująca się w przewodach zamarznie, a w efekcie może też dojść do zniszczenia wodomierza lub zalania.