Zakład Gospodarki Komunalnej w Zatorze informuje, że prowadzone są prace regulujące stan prawny grobów na Cmentarzu Komunalnym w Zatorze. Wszyscy zainteresowani utrzymaniem i przedłużeniem opłaty za miejsce (grób) na Cmentarzu, winni zgłosić się do 31.12.2022 r. w siedzibie ZGK Sp. z o.o. w Zatorze, celem dokonania formalności związanych z użytkowaniem miejsca (grobu). Niewniesienie sprzeciwu i nieuiszczenie opłaty spowoduje, że grób może zostać  przeznaczony do ponownego pochówku.