W dniu 7 lutego 2019 r. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie w ramach konkursu organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  Projekt  pt.: „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy poprzez zakup systemowych aluminiowych szalunków wykopowych” przewiduje zakup lekkich modułowych zabezpieczeń wykopów, które znacznie wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa pracy w trudnych warunkach. Całkowity koszt przedsięwzięcia 90.414,24 zł. Dofinansowanie przewidziane jest na poziomie 80 procent.