Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Zatorze nr  XVIII/116/20 z dnia 28 stycznia 2020 r., Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zrealizował kolejną inwestycję z „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2020-2022”. Wymieniono przestarzały agregat prądotwórczy, zlokalizowany na Stacji Uzdatniania Wody w Graboszycach i zastąpiono go nowym, w pełni zautomatyzowanym. Inwestycja umożliwi szybszą reakcję w przypadku nagłych przerw w dostawie prądu, a tym samym pozwoli zachować ciągłość dostawy wody na terenie gminy Zator.