Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim w Zatorze wykonał w grudniu  modernizację kolejnych dwóch przepompowni ścieków, zlokalizowanych w Rudzach oraz Trzebieńczycach. Podczas prac dokonano kompleksowej wymiany: pomp ściekowych, orurowania wewnętrznego, prowadnic i armatury oraz szafki sterowniczej wraz z automatyką. Nowe obiekty zostały włączone do obsługiwanego przez spółkę systemu zdalnego monitorowania pracy obiektów, w skład którego wchodzi obecnie 20 przepompowni ścieków.