Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim w Zatorze wykonał w marcu modernizację kolejnych dwóch przepompowni ścieków, zlokalizowanych w Palczowicach oraz Laskowej. Podczas prac dokonano kompleksowej wymiany: pomp ściekowych, orurowania wewnętrznego, prowadnic i armatury oraz szafki sterowniczej wraz z automatyką. Nowe obiekty zostały włączone do obsługiwanego przez spółkę systemu zdalnego monitorowania pracy obiektów, w skład którego wchodzą obecnie 22 przepompownie ścieków.