W 2016 r. gmina Zator we współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu mającego na celu zwiększenie wydajności SUW przez budowę czwartej studni, doposażenie ciągu technologicznego w nowe urządzenia oraz zwiększenie efektywności usuwania manganu i żelaza z wody surowej. Zadanie pod nazwą „Budowa nowej studni oraz modernizacja istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Graboszycach” zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany zadania: 1 554 726 zł – kwota pożyczki: 338 912 zł – kwota dotacji: 541 380 zł.

IMG_0547-Pano