W dniu 04.07.2024 roku oficjalnie odebrano budowę nowego ujęcia wody z rzeki Skawy.

Inwestycja obejmowała: budowę drenażowego poddennego ujęcia wody z rzeki Skawy o docelowej wydajności rzędu 2800 – 3000 m³/dobę, a także przebudowę istniejącej infrastruktury pozwalającej na pobór wód oraz ich dostarczenie do Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Zamkowej.

W ramach zagospodarowania związanego z budową ujęcia wody z rzeki Skawy zostało również wykonane umocnienie brzegów rzeki Skawy.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 95% całkowitej wartości zadania (tj. kwota dofinansowania 5.809.680,22 zł).

Koszt robót budowlanych zadania to 6.115.452,87 zł brutto.