Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa fabrycznie nowego ciągnika