Szczegóły dotyczące zamówienia wraz z załącznikami dostępne są pod poniższymi adresami:

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/73ba78e0-e003-4ca2-a9b2-583aedc24fe8

https://bip.malopolska.pl/zgkszowzatorze,a,2168102,ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-fabrycznie-nowego-ciagnika.html