Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze przystępuje do opracowania  „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze na lata 2023-2025”. W związku z tym prosimy o przedstawienie w terminie do 31 sierpnia 2022 r. na adres: sekretariat@zgk-zator.pl, propozycji dotyczących rozbudowy sieci wodociągowej.