Gmina Zator podpisała umowę na budowę nowego ujęcia wód z Rzeki Skawy.

 

W siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zatorze podpisano umowę na budowę ujęcia wód z rzeki Skawy wraz z przebudową istniejącej infrastruktury. Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w postępowaniu przetargowym, została firma Keller Polska Sp. z o. o. z Ożarowa Mazowieckiego.

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział przedstawiciele Samorządu Gminy Zator m.in. Mariusz Makuch Burmistrz Zatora oraz Łukasz Porębski Prezes ZGK w Zatorze, a także przedstawiciele firmy Keller Polska Sp. z o. o. ze Sławomirem Płyś Dyrektorem ds. Rozwoju. W spotkaniu uczestniczył także Grzegorz Kwiatkowski Dyrektor ds. Rozwoju i Relacji z Klientem z Banku Gospodarstwa Krajowego. BGK – polski bank państwowy udzielił promesy finansowej na realizację zadania.

Inwestycja obejmuje: budowę drenażowego poddennego ujęcia wody z rzeki Skawy o docelowej wydajności rzędu 2800 – 3000 m³/dobę, a także przebudowę istniejącej infrastruktury pozwalającej na pobór wód oraz ich dostarczenie do Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Zamkowej. W ramach zagospodarowania związanego z budową ujęcia wody z rzeki Skawy zostanie również wykonane umocnienie brzegów rzeki Skawy.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 95% całkowitej wartości zadania. Koszt całkowity zadania to 5 962 769,39 zł brutto. Inwestycja zostanie wykonana do 30.06.2024 r.