W związku z pracami remontowymi nawierzchni ul. Cichej w Zatorze, prowadzone są roboty zmierzające do wymiany istniejącej sieci wodociągowej z PCV na nowy rurociąg PE-HD 100 DN 110×10,0 PN 16 wraz z przepięciem istniejących przyłączy do budynków. Łączna długość wymienianego odcinka wynosi 120 m. Zakończenie prac w zakresie sieci wodociągowej planowane jest na początek kwietnia.