W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zatorze na realizację zadania pn. „Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na obiekcie SUW Graboszyce” w kwocie do 134 999,00 zł. Koszt całkowity zadania wynosi 172 198,77 zł.

Zadanie polega na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 48,4 kW. Inwestycja przyniesie wymierne korzyści dla środowiska i przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 o 37,27 Mg/rok.

Umowa została podpisana przez Panią Małgorzatę Sikorę – Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Roberta Bażelę – Dyrektora Departamentu Pożyczek i Dotacji oraz Pana Łukasza Porębskiego – Prezesa Zarządu ZGK sp. z o. o..