Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na obiekcie SUW Graboszyce” poprzez zaprojektowanie, dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych (instalacja PV do 50 kWp) oraz przyłączenie ich do krajowego systemu elektroenergetycznego wraz z uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej przez obowiązujące przepisy, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji instalacji. Wykonawca w ramach zadania wykona wszystkie czynności związane z pełnym wykonaniem instalacji fotowoltaicznej (czynności administracyjne, budowa, uruchomienie), w tym przyłączenie do wewnętrznej instalacji obiektu, przeprowadzenie koniecznych odbiorów i sprawdzeń.

Szczegóły dotyczące zamówienia wraz z załącznikami dostępne poniżej:

Zapytanie ofertowe ZGK.ZS.1.2023

Załącznik nr 1 zapytania ofertowego ZGK.ZS.1.2023- mapy

Załączniki nr 2-5 zapytania ofertowego ZGK.ZS.1.2023

Załącznik nr 6 zapytania ofertowego ZGK.ZS.1.2023- projekt umowy

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze oferty fotowoltaika