Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje o wystąpieniu awarii na sieci wodociągowej w Podolszu, przy ul. Zatorskiej. W związku z powyższym w dniu 24 lipca 2019 r. mogą wystąpić braki wody lub spadek jej ciśnienia na terenie Podolsza. Za powstałe niedogodności przepraszamy!