Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, iż w związku z awarią sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ul. Olszyna i ul. K. Wojtyły w Grodzisku w dniu 01.05.2024 r. wystąpią przerwy w dostawie wody w rejonie Grodziska oraz Graboszyc, zwłaszcza od ul. Grodowej wzdłuż ul. Olszyna/ ul. Czarcza (ul. K. Wojtyły, ul. Orzechowa, ul. Rodzinna, ul. Radosna, ul. Południowa). Za wszystkie niedogodności przepraszamy!