Wymiana wodomierzy – Graboszyce

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, iż na terenie Graboszyc od dnia 03.01.2022 r. prowadzona będzie akcja wymiany wodomierzy. W związku z tym, zgodnie z zapisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków, prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierza, bądź o kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu wymiany pod numerem telefonu 33 84 12 228 lub 33 84 12 151.

2021-12-30T09:32:51+00:00 30 grudnia 2021|Prace na sieci|