Wymiana wodomierzy – Podolsze

  • prace

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, iż na terenie Podolsza od dnia 17.12.2018 r. prowadzona będzie akcja wymiany wodomierzy. W związku z tym, zgodnie z zapisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków, prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierza.

2018-12-14T09:41:07+00:00 14 grudnia 2018|Prace na sieci|