Zator, dn. 25.10.2018 r.

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert, złożonych w postępowaniu nr ZGK/ZS/2/2018 dotyczącym

pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych objętych inwestycją pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zatorze

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 25 października 2018 r. o godzinie 12:00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Rynek 2, 32-640 Zator.

Poniżej wykaz wykonawców (Informacja z otwarcia ofert 25.10.2018 r.):