Szczegóły dotyczące zamówienia wraz z załącznikami dostępne są pod poniższymi adresami:

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ff326f42-8093-47d5-9bca-4235f3dd8d92

https://bip.malopolska.pl/zgkszowzatorze,a,1976553,ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-fabrycznie-nowego-ciagnika.html