Szczegóły dotyczące zamówienia wraz z załącznikami dostępne są pod poniższymi adresami:

 

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/73fdfa86-7f3a-4a37-81f6-5b6a972bed20

https://bip.malopolska.pl/zgkszowzatorze,a,2076104,ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-fabrycznie-nowego-wielofunkcyjnego-nosnika-narzedzi-komunalnych.html