Ogłoszenie o zamówieniu- Dostawa fabrycznie nowego wielofunkcyjnego nośnika narzędzi komunalnych