Przy ul. Kolejowej oraz ul. Porozumień Sierpniowych w Zatorze prowadzona jest inwestycja wodociągowa, polegająca na budowie i częściowej przebudowie sieci. Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi ok. 240 m. Z uwagi na warunki terenowe, większość prac została wykonana metodą przewiertu sterowanego. Planowany termin zakończenia inwestycji przewidywany jest na koniec marca bieżącego roku.