Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze uprzejmie informuje swoich Klientów, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – organ regulacyjny, decyzją nr KR.RZT.70.149.2023 z dnia 4 grudnia 2023 r., ogłoszoną w dniu 11.12.2023 r. – zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zator. Taryfa wchodzi w życie w dniu 19.12.2023 roku.

KR.RZT.70.149.2023 decyzja